فرم
فرم درخواست حق التالیف مقالات چاپ شده
* نام :
* نام خانوادگی :
* کد ملی :
* انتخاب نمایید :
تلفن همراه :
* شماره حساب بانک رفاه :
* آدرس ایمیل :
اطلاعات کلی مقاله
* عنوان انگلیسی مقاله :
* نام مجله :
* ISSN مجله : در صورت عدم وجود eISSN , pISSN را وارد نمائيد.
pISSN(چاپی) یا eISSN(الکترونیکی) مجله :
* تاریخ انتشار(شمسی یا میلادی) : جهت درج تاريخ، روز اول ماه مورد نظررا انتخاب نمائيد به طور مثال اگر تاريخ انتشار مجله شهريور 92 مي باشد 1/6/92 انتخاب شود.
* لینک مقاله چاپ شده در منابع الکترونیک مورد نظر لینک مجله قابل قبول نیست
* دوره/volume :
* شماره issue :
* شماره صفحه :
* نوع نویسنده :
نام سایر نویسندگان : (فقط اسامي افراد داراي affiliation دانشگاه علوم پزشكي البرز)
* بالاترین بانک اطلاعاتی که مجله در آن نمایه می شود.
* نوع مقاله :
* مقاله برگرفته از :
کد اخلاق : در صورتی که نوع مقاله original انتخاب گردد این فیلد را باید تکمیل نمایید.
* کد طرح : چنانچه مقاله حاصل طرح پژوهشی مصوب دانشگاه البرز یا سایر دانشگاهها می باشد کد طرح را وارد کنید
در صورت نداشتن کد طرح، عنوان طرح پژوهشی مصوب وارد شود.
* آپلود فایل PDF مقاله چاپ شده در مجله که دارای شماره صفحه باشد :
تاریخ ثبت فرم :
خواهشمند است چنانچه مبلغی بابت حق تالیف مقاله فوق به اینجانب و همکاران تعلق می گیرد به اینجانب پرداخت نماییدو اینجانب تعهد می نمایم سهم دیگر نویسندگان را به نحو شایسته پرداخت نمایم.
توجه : اولا دقت شود تا قبل از اینکه دکمه تائید را انتخاب کنید مجاز به هرگونه ویرایش و تغییر می باشید و با انتخاب دکمه تائید مقاله قفل خواهد شد و امکان ویرایش مقاله را نخواهید داشت.
آپلود مستندات مصوبه اخلاق :